Apel našeg Decade Focal Point partnera iz Mađarske

dekADA LOGODobili smo mail sa apelom Decade Focal Point partnera iz Mađarske.

Mađarska vlada želi da ograniči glas nezavisnih tela eliminisanjem poslednjih dostupnih izvora iz Norveškog fonda. “Problematične” NVO su one koje rade transparentno, koje se bave slobodom govora i rade sa Romima.

Skandal je već poprimio međunarodni publicitet a predstavnici njihove vlade su u Briselu odgovarali na pitanja.

Mađarski Decade Focal Point želi da što veći deo javnosti čuje za to.

partneri