Izjava o projektu Dekade Roma posle 2015. godine

Civilno društvo Roma iz svih zemalja učesnica projekta Dekade traži nastavak Dekade posle 2015. do postizanja cilja ovog projekta. Posvećenost partnera Dekade treba da bude periodična, počev od perioda 2015 – 2025.

asas

Civilno društvo Roma iz svih zemalja Dekade poziva svoje vlade da ih uključe u odluku o budućem učešču u Dekadi.

Celu izjavu možete pročitati ovde.

partneri