Treninzi / Seminari

 2014.

treningCentar za prava manjina i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma, tematski odbor za “Zdravstvenu zaštitu“, u okviru projekta "Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu  zdravstvenu zaštitu", organizovali su brojne seminare i treninge širom Srbije. Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, i usmeren je na promociju jednakog pristupa odgovarajućim i jednakim kvalitetima zdravstvenih  usluga  romskog i neromskog stanovništva, promovišući učešće romskih zajednica u zalaganju za pristup zdravstvenim uslugama. Projekat se sprovodio u opštinama Sombor, Smederevo, Kragujevac, Zemun i Zvezdara, sa okolnim opštinama.

Ciljne grupe projekta su lokalne samouprave, institucije zdravstvenog sistema, lokalne zajednice, zdravstveni radnici (lekari, medicinske sestre), savetnici za zaštitu prava pacijenata, zaštitnici osiguranih lica, romski koordinatori i romske nevladine organizacije.

Ključna aktivnost projekta je izgradnja kapaciteta institucija i pojedinaca kroz prenošenje znanja i proširenje pristupa zdravstvenim i pravnim parametrima. 

 

2013.

Projekat "Pravo Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu" obuhvatio je glavne ciljeve: doprinos ostvarivanju prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu; unapređenje zdravstvene zaštite Roma i drugih osetljivih grupa; ukazivanje na glavne probleme, prevazilaženje predrasuda i bilo kog oblika diskriminacije; promovisanje i osnaživanje bolje dostupnosti zaštite i prava na pristup; edukacija o pravnoj pomoći i oblicima zaštite prava; javno-zdravstveni aspekti usvojenih programa inkluzije, medijacije i monitoring.

Ciljne grupe projekta čine: veze sa lokalnom zajednicom, zdravstveni radnici (lekari, medicinske sestare), zaštitnici prava pacijenata zdravstvenog osiguranja, romske nevladine organizacije u tri odabrana grada (Beograd, Novi Sad i Niš) Republike Srbije.

Projekat je realizovan kroz Akreditovan program tečaja kontinuirane edukacije koji je odobren pod brojem: 153-02-3934/2012-01 od strane Zdravstvenog saveta Srbije (br. C -1-11/2013) i Lekarske komore Srbije (br. A-1-1084/13) u januraskom roku 2013. godine, pod nazivom "Kvaliteta zdravstvene zaštite romske populacije u Srbiji".

 

partneri