Javni konkurs CPM-a za poziciju Izvršnog direktora

Datum kreiranja: 03 oktobar 2016

Pozicija Izvršni direktor

Lokacija Beograd

Organizacija Centar za prava manjina

Datum isteka konkursa 15.10.2016.

 

O CENTRU ZA PRAVA MANJINA Centar za prava manjina (CPM) je neprofitna, nevladina organizacija osnovana u aprilu 2001. godine u Beogradu od stane grupe aktivista okupljenih radi unаpređenjа i zаštite ljudskih i mаnjinskih prаvа, а posebno prаvа romske nаcionаlne zаjednice, tolerantnosti i borbe protiv diskriminacije. Od vremena osnivanja, Centar za prava manjina se bavi istraživanjem diskriminacije i zločina iz mržnje prema Romima, strateškim parničenjem, kao i pružanje obuke u oblasti ljudskih prava za pravnike, državne institucije i civilno društvo. Centar za prava manjina je bio odgovoran za zastupanje žrtava povreda ljudskih prava pred sudovima u više od 100 slučajeva i objavio više izveštaja o povredama prava Roma. Ove aktivnosti podržali su usvajanje Zakona protiv diskriminacije i drugih propisa usmerenih ka unapređenju zaštite ljudskih i majinskih prava.

Ovaj poziv za podnošenje prijava otvoren je samo za državljane Republike Srbije. Kandidati/kinje pripadnici romske zajednice se posebno ohrabruju za konkurisanje.

 

Zadaci i odgovornosti izvršnog/e direktora/ke CPM

1. Izvršni direktor/ka de biti odgovoran/na za strateški i operativni menadžment organizacije, podršku i razvoj CPM-a, praćenje i nadgledanje finansijskog menadžmenta organizacije, razvoj i održivost organizacije, razvoj saradnje sa relevantnim interesnim grupama, kao i PR u okviru svojih aktivnosti;

2. Izvršni direktor/ka izveštava direktno Upravni odbor CPM-a, priprema i podnosi izveštaje o radu CPM-a, o planiranim i realizovanim projektima, uključujući procene i preporuke vezane za inkluziju Roma na nacionalnom i lokalnom nivou;

3. Vodi planiranje, sprovođenje i rukovođenje projektima, uključujući strateška planiranja i budžetiranja, kao i praćenje utrošaka sredstava projekta;

4. Obezbeđuje profesionalnu podršku i superviziju zaposlenih, upravlja zaposlenima i volonterima;

5. Pruža podršku Menadžeru/ki za administraciju i finansije u poslovima koji se tiču zaposlenih, prikupljanju narativnih i finansijskih izveštaja, vremenskih izveštaja, dokumentacije o odsustvu i godišnjem odmoru i bilo kojem drugom vidu administracije koja je neophodna za rad udruženja;

6. Priprema saopštenja za javnost iz oblasti kršenja ljudskih prava i diskriminacije;

7. Sastanci sa relevantnim akterima, OCD, donatorima, uključujući predstavnike vlade, državnih i lokalnih institucija;

8. Osigurava sprovođenje svih organizacijskih politika, po potrebi učestvovuje u radu lokalnih, regionalnih i međunarodnih mreža;

9. Osigurava razvoj projekata sa naglaskom na rad sa ranjivim grupama iz oblasti ljudskih prava, uklјučujući programe namenjene inkluziji Roma i Romkinja;

10. Nadgleda upravlјanje celokupnim budžetom CPM-a, izveštaje i bankovne račune, prati sve troškove, kontroliše bankarske operacije, izvode i novčane transakcije kroz blagajnu, kao i redovno podnosi izveštaje Upravnom odboru i donatorima;

11. Koordiniše razvoj i učešće Upravnog odbora, kako bi se povećao potencijal CPM-a;

12. Razvija i sprovodi strategiju održivosti CPM-a, uklјučujudi prikuplјanje sredstava i PR strategiju;

13. Nadgleda i vodi prikuplјanje sredstava na nacionalnom i međunarodnom nivou;

14. Razvija i održava odnose sa partnerskim organizacijama, mrežama i donatorima;

15. Obavlja kancelarijske poslove, zakazivanje sastanaka sa relevantnim akterima, pripremanje izveštaja i druge poslove po potrebi

 

Potrebne kvalifikacije

 Državljanstvo Republike Srbije;

 Završene osnovne studije iz oblasti iz pravnih, društveno-humanističkih, političkih nauka, menadžmenta ili drugih srodnih oblasti;

 Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva iz oblasti ljudskih prava i inkluzije Roma;

 Najmanje 5 godina praktičnog iskustva u radu u organizacijama civilnog društva;

 Iskustvo u strateškom planiranju i upravlјanju projektnim ciklusom, menadžmentu programa i projekata;

 Iskustvo u pisanju predloga projekata za EU fondove;

 Iskustvo u izgradnji odnosa i saradnji sa vladinim institucijama (lokalni, regionalni i državni nivo);

 Iskustvo u oblasti ljudskih prava;

 Iskustvo u razvoju strategije prikuplјanja sredstava i uspešnom sprovođenju projekata;

 Iskustvo u koordinaciji razvoja strateških partnerstava;

 Razumevanje i posvećenost principima demokratskog odlučivanja i aktivnog učešća;

 Razumevanje i posvećenost inkluziji i procesu zasnovanom na učenju;

 Odlično poznavanje i razumevanje manjinskih prava i inkluzije Roma u Srbiji;

 Prethodno iskustvo u upravljanju projektima, implementaciji i praćenju;

 Iskustvo u poslovnom upravljanju organizacije;

 Razumevanje EU politika i finansiranja kroz programe Evropske unije;

 Odlična pisana i usmena komunikacija na engleskom i na srpskom jeziku, poznavanje romskog jezika će biti prednost;

 Odlične kompjuterske veštine Microsoft Office paket i internet;

 Sposobnost i spremnost za rad sa ljudima različitih kulturnih, verskih i nacionalnih pripadnosti;

 

Uslovi Angažman zahteva rad 40 sati nedeljno (fleksibilno radno vreme u zavisnosti od programskih aktivnosti), 25 dana godišnjeg odmora, plus državni praznici. Spremnost na putovanje u R. Srbiji i po potrebi u inostranstvo.

Prijave dostaviti najkasnije do 15. oktobra 2016. godine na E-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pristigle prijave nakon isteka roka neće biti prihvaćene.

CV i motivaciono pismo dostaviti na srpskom jeziku. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji budu ušli u uži izbor. Kandidati/kinje pripadnici romske zajednice se posebno ohrabruju za konkurisanje.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate putem E-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona na broj + 381 11 26 20 944.

 

Poslednji poziv - međunarodna konferencija “Mentalno zdravlje, masovno raseljavanje ljudi i etničke manjine”, Novi Sad

Datum kreiranja: 10 jun 2016

11111Podsećamo vas da je danas, 10. juna poslednji dan za prijavu apstrakta za međunarodnu konferenciju “Mentalno zdravlje, masovno raseljavanje ljudi i etničke manjine”, koja se održava u Novom Sadu od 3-6. oktobra ove godine.

Apstrakte i upite pošaljite na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., BROJ REČI JE OGRANIČEN NA: 200 reči

Za više detalja pogledajte ovde: http://ishhr.com/wp-content/uploads/2016/05/Poziv-za-apstrakte-za-ISHHR-konferenciju-2016-Mentalno-zdravlje-masovno-raseljavanje-ljudi-i-etni%C4%8Dke-manjine.pdf

 

Održan sastanak povodom dodele besplatnih sredstava u okviru projekta "EU podrška za zapošljavanje Roma"

Datum kreiranja: 27 januar 2016

U subotu, 23. januara održan je skup povodom dodele besplatnih sredstava u okviru projekta EU PODRŠKA ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA.

Podsećamo vas da je program obuke na radnom mestu namenjen za najviše 100 polaznika romske nacionalnosti. Nezaposlena lica kao podnosioci prijava prolaze kroz savetovanje sa zaposlenima u centru za prava manjina, a realizacija obuke trajaće mesec dana  - minimum 100 sati obuke.

Projekat su pokrenuli Centar za prava manjina i Liga Roma u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS-om).

IMG 0551IMG 0566IMG 0568IMG 0570IMG 0573

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru projekta "EU podrška za zapošljavanje Roma"

Datum kreiranja: 18 januar 2016

logiciCentar za prava manjina i Liga Roma, u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS-om), raspisuju javni poziv za podnošenje prijava nezaposlenima romske nacionalnosti i privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava za obuku na radnom mestu u okviru projekta EU PODRŠKA ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA.

Program obuke na radnom mestu namenjen je za najviše 100 polaznika romske nacionalnosti. Nezaposlena lica kao podnosioci prijava prolaze kroz savetovanje sa zaposlenima u centru za prava manjina, a realizacija obuke trajaće mesec dana  - minimum 100 sati obuke.

 

 

Za korisnike na teritoriji Beograda - info sastanak će se održati za sve korisnike i izvođače u subotu 23.01.2016. u 12h, u prostorijama Centra za prava manjina, Obilićev venac 17/2/II, Beograd. Tel 011 26 20 944

 

Pogledajte:

 

 

 

 

 

Strana 1 od 7

Novosti

partneri