Javni konkurs CPM-a za poziciju Izvršnog direktora

Datum kreiranja: 03 oktobar 2016

Pozicija Izvršni direktor

Lokacija Beograd

Organizacija Centar za prava manjina

Datum isteka konkursa 15.10.2016.

 

O CENTRU ZA PRAVA MANJINA Centar za prava manjina (CPM) je neprofitna, nevladina organizacija osnovana u aprilu 2001. godine u Beogradu od stane grupe aktivista okupljenih radi unаpređenjа i zаštite ljudskih i mаnjinskih prаvа, а posebno prаvа romske nаcionаlne zаjednice, tolerantnosti i borbe protiv diskriminacije. Od vremena osnivanja, Centar za prava manjina se bavi istraživanjem diskriminacije i zločina iz mržnje prema Romima, strateškim parničenjem, kao i pružanje obuke u oblasti ljudskih prava za pravnike, državne institucije i civilno društvo. Centar za prava manjina je bio odgovoran za zastupanje žrtava povreda ljudskih prava pred sudovima u više od 100 slučajeva i objavio više izveštaja o povredama prava Roma. Ove aktivnosti podržali su usvajanje Zakona protiv diskriminacije i drugih propisa usmerenih ka unapređenju zaštite ljudskih i majinskih prava.

Ovaj poziv za podnošenje prijava otvoren je samo za državljane Republike Srbije. Kandidati/kinje pripadnici romske zajednice se posebno ohrabruju za konkurisanje.

 

Zadaci i odgovornosti izvršnog/e direktora/ke CPM

1. Izvršni direktor/ka de biti odgovoran/na za strateški i operativni menadžment organizacije, podršku i razvoj CPM-a, praćenje i nadgledanje finansijskog menadžmenta organizacije, razvoj i održivost organizacije, razvoj saradnje sa relevantnim interesnim grupama, kao i PR u okviru svojih aktivnosti;

2. Izvršni direktor/ka izveštava direktno Upravni odbor CPM-a, priprema i podnosi izveštaje o radu CPM-a, o planiranim i realizovanim projektima, uključujući procene i preporuke vezane za inkluziju Roma na nacionalnom i lokalnom nivou;

3. Vodi planiranje, sprovođenje i rukovođenje projektima, uključujući strateška planiranja i budžetiranja, kao i praćenje utrošaka sredstava projekta;

4. Obezbeđuje profesionalnu podršku i superviziju zaposlenih, upravlja zaposlenima i volonterima;

5. Pruža podršku Menadžeru/ki za administraciju i finansije u poslovima koji se tiču zaposlenih, prikupljanju narativnih i finansijskih izveštaja, vremenskih izveštaja, dokumentacije o odsustvu i godišnjem odmoru i bilo kojem drugom vidu administracije koja je neophodna za rad udruženja;

6. Priprema saopštenja za javnost iz oblasti kršenja ljudskih prava i diskriminacije;

7. Sastanci sa relevantnim akterima, OCD, donatorima, uključujući predstavnike vlade, državnih i lokalnih institucija;

8. Osigurava sprovođenje svih organizacijskih politika, po potrebi učestvovuje u radu lokalnih, regionalnih i međunarodnih mreža;

9. Osigurava razvoj projekata sa naglaskom na rad sa ranjivim grupama iz oblasti ljudskih prava, uklјučujući programe namenjene inkluziji Roma i Romkinja;

10. Nadgleda upravlјanje celokupnim budžetom CPM-a, izveštaje i bankovne račune, prati sve troškove, kontroliše bankarske operacije, izvode i novčane transakcije kroz blagajnu, kao i redovno podnosi izveštaje Upravnom odboru i donatorima;

11. Koordiniše razvoj i učešće Upravnog odbora, kako bi se povećao potencijal CPM-a;

12. Razvija i sprovodi strategiju održivosti CPM-a, uklјučujudi prikuplјanje sredstava i PR strategiju;

13. Nadgleda i vodi prikuplјanje sredstava na nacionalnom i međunarodnom nivou;

14. Razvija i održava odnose sa partnerskim organizacijama, mrežama i donatorima;

15. Obavlja kancelarijske poslove, zakazivanje sastanaka sa relevantnim akterima, pripremanje izveštaja i druge poslove po potrebi

 

Potrebne kvalifikacije

 Državljanstvo Republike Srbije;

 Završene osnovne studije iz oblasti iz pravnih, društveno-humanističkih, političkih nauka, menadžmenta ili drugih srodnih oblasti;

 Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva iz oblasti ljudskih prava i inkluzije Roma;

 Najmanje 5 godina praktičnog iskustva u radu u organizacijama civilnog društva;

 Iskustvo u strateškom planiranju i upravlјanju projektnim ciklusom, menadžmentu programa i projekata;

 Iskustvo u pisanju predloga projekata za EU fondove;

 Iskustvo u izgradnji odnosa i saradnji sa vladinim institucijama (lokalni, regionalni i državni nivo);

 Iskustvo u oblasti ljudskih prava;

 Iskustvo u razvoju strategije prikuplјanja sredstava i uspešnom sprovođenju projekata;

 Iskustvo u koordinaciji razvoja strateških partnerstava;

 Razumevanje i posvećenost principima demokratskog odlučivanja i aktivnog učešća;

 Razumevanje i posvećenost inkluziji i procesu zasnovanom na učenju;

 Odlično poznavanje i razumevanje manjinskih prava i inkluzije Roma u Srbiji;

 Prethodno iskustvo u upravljanju projektima, implementaciji i praćenju;

 Iskustvo u poslovnom upravljanju organizacije;

 Razumevanje EU politika i finansiranja kroz programe Evropske unije;

 Odlična pisana i usmena komunikacija na engleskom i na srpskom jeziku, poznavanje romskog jezika će biti prednost;

 Odlične kompjuterske veštine Microsoft Office paket i internet;

 Sposobnost i spremnost za rad sa ljudima različitih kulturnih, verskih i nacionalnih pripadnosti;

 

Uslovi Angažman zahteva rad 40 sati nedeljno (fleksibilno radno vreme u zavisnosti od programskih aktivnosti), 25 dana godišnjeg odmora, plus državni praznici. Spremnost na putovanje u R. Srbiji i po potrebi u inostranstvo.

Prijave dostaviti najkasnije do 15. oktobra 2016. godine na E-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pristigle prijave nakon isteka roka neće biti prihvaćene.

CV i motivaciono pismo dostaviti na srpskom jeziku. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji budu ušli u uži izbor. Kandidati/kinje pripadnici romske zajednice se posebno ohrabruju za konkurisanje.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate putem E-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona na broj + 381 11 26 20 944.

Novosti

partneri